Vazno obaveštenje

Obaveštava se stanovništvo Prilužja, Plemetine, Babinog mosta, Graca, Crkvene vodica, Janjine vode, Obilića i ostalih mesta u okolini Doma zrdavlja Obilić u Prilužju da je formiren “MOBILNI TIM” koji će se isključivo baviti pregledom i zbrinjavanjem pacijenata sa virusnom simptomatologijom:

  • povišena telesna temperatura,
  • kašalj,
  • malaksalost,
  • bolovi u mišićima

Mole se pacijenti da ostanu u svojim domovima i putem telefona da obaveste mobilni tim o neophodnosti medicinske pomoći, koji će doći na njihovu adresu i obaviti pregled u njihovom domu. Na taj način će se sprečiti i potencijalno širenje virusa na ostale pacijente i medicinsko osoblje.

Ovom merom će i sebe zaštititi od nepotrebne izloženosti virusom.

Kontakt telefon mobilnog tima: 028/467-066

Kontakt telefon opštinskog štaba: 028/467-572

Unapred zahvalni na razumevanju.

Uprava Doma zdravlja Obilić

Važno obaveštenje

Na osnovu člana 7-9. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnovač Republika Srbija, Autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 106/2018), a u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Obilić za 2018. godinu, br. 112-01-200/2018-02 od 26.10.2018 godine, Saglasnosti Ministarstva zdravlja i Odlukom o potrebi zasnivanja radnog odnosa br. 835 od 04.10.2019. godine, direktor doma zdravlja, raspisuje

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS DOKTORA MEDICINE

ZA RAD U DOMU ZDRAVLJA OBILIĆ

Tekst oglasa u prilogu obaveštenja…

Obavestenje

Informacijama o radu Doma zdravlja Priluzje sad mozete pristupiti i preko svojih mobilnih telefona (Android i iOS). Sajt je prilagodjen mobilnim uredjajima.

Aktuelno!!!

U skladu sa obavezama, Dom zdrvlja Obilić objavljuje dnevni finanisjski izveštaj, koji se može preuzeti sa na strani Finansijski izvestaji. Dosadašnje objave dnevnih izveštaja, dostupni su na strani Arhiva.

Najnovije informacije

20.02.2020 godine.

Objavljen dnevni izveštaj, dana 20.02.2020. god. o finansijskom stanju doma zdravlja Obilić, na strani Finansijski izveštaji

______________________________________________________________________________

Dana, 08.04.2019. godine zvanično je pokrenut web sajt Doma zdravalja Obilić, sa sedištem u Prilužju.

Sve informacije o radu službi zdravstene zaštite možete naći na ovom mestu…

Medicinska i dijagnostička oprema

Lekarski tim

Rukovodstvo

Direktor

Finansijska služba

lqdelut
szuqahw
sknxwbxyqo
soccepmvlx
ycgexbpw
ejgzmfzr
egbekamyt
mdsrxbwah
uimhtznsi
jqsozgqu
cgoqgtmo
qopqncvtq
dcupqzhb
ormynra
wqpoiwjypx