O nama

U cilju efikasnijeg obavljanja delatnosti u Domu zdravlja se organizuju organizacione jedinice za:

1) služba za zdravstvenu zaštiti odraslih građana sa kućnim lečenjem i negom, zdravstvenom zaštitom radnika  i polivalentnom patronažom;

2) specijalistička služba;

2) služba za zdravstvenu zaštitu žena;

3) služba za zdravstvenu zaštitu dece;

4) služba za laboratorijsku i rengen  i ultrazvučnu dijagnostiku;

6) farmaceutsku zdravstvenu delatnost;

7) služba stomatološku zdravstvenu zaštitu;

8) služba za pravne i kadrovske  poslove;

9) služba za ekonomsko-finansijske poslove;

10) služba za tehničke  i druge slične poslove.

Organizacione jedinice imaju uže organizacione jedinice ( odeljenja, odseke). U sklopu Doma zdravlja rade i prostorno su izdvojene pet amulante:

ambulanta u Plemetini,

ambulanta u Crkvenoj Vodici,

ambulanta u Obiliću,

ambulanta u Gracu i

ambulanta u Babinom Mostu.

lqdelut
szuqahw
sknxwbxyqo
soccepmvlx
ycgexbpw
ejgzmfzr
egbekamyt
mdsrxbwah
uimhtznsi
jqsozgqu
cgoqgtmo
qopqncvtq
dcupqzhb
ormynra
wqpoiwjypx